Вт, 20-03-18, 00:24
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
НАДЕЖДА - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Главная » 2007 » Май » 6 » Про порядок оформлення бланків свідоцтв про Держреєстрацію
08:33
Про порядок оформлення бланків свідоцтв про Держреєстрацію
Документ z0435-07, редакцiя вiд 16.04.2007, Чинний(1 сторiнка)

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 06.05.07 08:25 ]

--------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
16.04.2007 N 51
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 р. за N 435/13702
Про внесення змін до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
Відповідно до Закону України від 16 березня 2006 рокуN 3575-IV ( 3575-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"та з метою додержання вимог, встановлених статтею 9 тачастиною другою Прикінцевих положень Закону України "Про державнуреєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"( 755-15 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку оформлення бланка свідоцтва продержавну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва продержавну реєстрацію фізичної особи - підприємця, затвердженогонаказом Держпідприємництва України від 06.04.2004 N 39( z0510-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України21.04.2004 за N 510/9109, виклавши його у новій редакції, щододається.
2. Департаменту реєстрації Держпідприємництво України(Барбелюк О.Б.) у встановленому порядку забезпечити подання цьогонаказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту реєстрації Держпідприємництва України(Барбелюк О.Б.) та Департаменту стратегічного планування,інформативного забезпечення та взаємодії з територіямиДержпідприємництва України (Жерибор Т.В.) довести цей наказ довідома голів представництв Державного комітету України з питаньрегуляторної політики та підприємництва в Автономній РеспубліціКрим, областях, містах Києві та Севастополі.
Головам представництв Державного комітету України з питаньрегуляторної політики та підприємництва в Автономній РеспубліціКрим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ довідома державних реєстраторів.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держпідприємництва України 06.04.2004 N 39 ( z0510-04 ) (у редакції наказу Держпідприємництва України 16.04.2007 N 51)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 р. за N 435/13702
ПОРЯДОК оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини першоїстатті 9 та частини другої Прикінцевих положень Закону України"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців" ( 755-15 ).
1.2. Оформлення бланка свідоцтва про державну реєстраціююридичної особи та бланка свідоцтва про державну реєстраціюфізичної особи - підприємця (далі - бланки) здійснюєтьсяавтоматизованою системою ведення Єдиного державного реєструюридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдинийдержавний реєстр).
1.3. Оформлення бланків здійснюється з використанням даних зЄдиного державного реєстру, які вносяться у відповідні поля бланказгідно з встановленим зразком.
1.4. При оформленні бланків використовується датування уформаті: ДД.ММ.РРРР (наприклад: 01.04.2004).
1.5. Друкування бланків здійснюється з використанням такихшрифтів:
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батьковіфізичної особи - підприємця (далі - ім'я фізичноїособи - підприємця) - напівжирний шрифт 16-го розміру;
дані про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця зЄдиного державного реєстру - напівжирний шрифт 14-го розміру;
найменування даних, які розміщуються на бланках, - шрифт12-го розміру.
1.6. Надруковані бланки підписуються державним реєстратором ізасвідчуються його печаткою.
2. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
2.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотній боки бланка.
2.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижчевід слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ".
2.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 1. Згідно зцим зразком площа лицевого та зворотнього боків бланка розділенана 14 полів.
2.4. У полі 1 великими літерами розміщується найменуванняюридичної особи.
2.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний кодюридичної особи", а у полі 3 - ідентифікаційний код за Єдинимдержавним реєстром підприємств та організацій України.
2.6. У полі 4 розміщується текст "Місцезнаходження юридичноїособи", а у полі 5 - місцезнаходження юридичної особи.
2.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державноїреєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітетуміської ради міста обласного значення або районної, районної умістах Києві та Севастополі державної адміністрації.
2.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державноїреєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстраціїюридичної особи.
2.9. У полі 10 розміщується текст "Номер запису в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",а у полі 11 - номер запису в Єдиному державному реєстрі.
2.10. У полі 12 розміщується текст "Державний реєстратор
______________, (підпис)"
а у полі 13 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
2.11. У полі 14 розміщується текст "М.П." (для визначеннямісця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
3. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в зв'язку з заміною свідоцтва про державну реєстрацію
3.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотній боки бланка.
3.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижчевід слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ".
3.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 2. Згідно зцим зразком площа лицевого та зворотнього боків бланка розділенана 18 полів.
3.4. У полі 1 великими літерами розміщується найменуванняюридичної особи.
3.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний кодюридичної особи", а у полі 3 - ідентифікаційний код за Єдинимдержавним реєстром підприємств та організацій України.
3.6. У полі 4 розміщується текст "Місцезнаходження юридичноїособи", а у полі 5 - місцезнаходження юридичної особи.
3.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державноїреєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітетуміської ради міста обласного значення або районної, районної умістах Києві та Севастополі державної адміністрації.
3.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державноїреєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстраціїюридичної особи.
3.9. У полі 10 розміщується текст "Підстава (підстави) замінисвідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 11 - підстава(підстави) заміни свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи:
зміна найменування юридичної особи;
зміна місцезнаходження юридичної особи;
втрата свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи;
частина друга Прикінцевих положень Закону України "Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"( 755-15 ).
3.10. У полі 12 розміщується текст "Дата заміни свідоцтва продержавну реєстрацію", а у полі 13 - дата заміни свідоцтва продержавну реєстрацію юридичної особи.
3.11. У полі 14 розміщується текст "Номер запису в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівпро заміну свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 15 - номерзапису в Єдиному державному реєстрі.
3.12. У полі 16 розміщується текст "Державний реєстратор
____________, (підпис) "
а у полі 17 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
3.13. У полі 18 розміщується текст "М.П." (для визначеннямісця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
4. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
4.1. Оформленню підлягає лицевий бік бланка.
4.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижчевід слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ".
4.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 3. Згідно зцим зразком площа лицевого боку бланка розділена на 14 полів.
4.4. У полі 1 великими літерами розміщується ім'я фізичноїособи - підприємця.
4.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний номерфізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежівабо номер та серія паспорта", а у полі 3 - ідентифікаційний номерфізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів зДержавного реєстру фізичних осіб - платників податків та іншихобов'язкових платежів або номер та серія паспорта (для фізичнихосіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляютьсявід прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про цевідповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті).
4.6. У полі 4 розміщується текст "Місце проживання фізичноїособи - підприємця", а у полі 5 - місце проживання фізичної особи- підприємця.
4.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державноїреєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітетуміської ради міста обласного значення або районної, районної умістах Києві та Севастополі державної адміністрації.
4.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державноїреєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстраціїфізичної особи - підприємця.
4.9. У полі 10 розміщується текст "Номер запису в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",а у полі 11 - номер запису в Єдиному державному реєстрі.
4.10. У полі 12 розміщується текст "Державний реєстратор
_____________, (підпис)"
а у полі 13 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
4.11. У полі 14 розміщується текст "М.П." (для визначеннямісця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
5. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в зв'язку з заміною свідоцтва про державну реєстрацію
5.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотній боки бланка.
5.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижчевід слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ".
5.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 4. Згідно зцим зразком площа лицевого та зворотнього боків бланка розділенана 18 полів.
5.4. У полі 1 великими літерами розміщується ім'я фізичноїособи - підприємця.
5.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний номерфізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежівабо номер та серія паспорта", а у полі 3 - ідентифікаційний номерфізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів зДержавного реєстру фізичних осіб - платників податків та іншихобов'язкових платежів або номер та серія паспорта (для фізичнихосіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляютьсявід прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про цевідповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті).
5.6. У полі 4 розміщується текст "Місце проживання фізичноїособи - підприємця", а у полі 5 - місце проживання фізичної особи- підприємця.
5.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державноїреєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітетуміської ради міста обласного значення або районної, районної умістах Києві та Севастополі державної адміністрації.
5.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державноїреєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстраціїфізичної особи - підприємця.
5.9. У полі 10 розміщується текст "Підстава (підстави) замінисвідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 11 - підстава(підстави) заміни свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця:
зміна імені фізичної особи - підприємця;
зміна місця проживання фізичної особи - підприємця;
зміна ідентифікаційного номера фізичної особи-платникаподатків та інших обов'язкових платежів з Державного реєструфізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежівабо номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через своїрелігійні або інші переконання відмовляються від прийняттяідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідніоргани державної влади та мають відмітку у паспорті);
втрата свідоцтва по державну реєстрацію фізичної особи -підприємця;
пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця;
частина друга Прикінцевих положень Закону України "Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"( 755-15 ).
5.10. У полі 12 розміщується текст "Дата заміни свідоцтва продержавну реєстрацію фізичної особи - підприємця", а у полі 13 -дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця.
5.11. У полі 14 розміщується текст "Номер запису в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівпро заміну свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 15 - номерзапису в Єдиному державному реєстрі.
5.12. У полі 16 розміщується текст "Державний реєстратор
_____________, (підпис)"
а у полі 17 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
5.13. У полі 18 розміщується текст "М.П." (для визначеннямісця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
Директор департаменту реєстрації Держпідприємництва України О.Б.Барбелюк
Додаток 1 до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
ЗРАЗОК оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
------------------------------------------------------------------
| 1. |
|Поле для розміщення найменування юридичної особи |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. | 3. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного коду за Єдиним |
|код юридичної особи" |державним реєстром підприємств та |
| |організацій України |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 4. | 5. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Місцезнаходження |місцезнаходження юридичної особи |
|юридичної особи" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 6. | 7. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення повного |
|тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету |
|державної реєстрації" |міської ради міста обласного |
| |значення або районної, районної у |
| |містах Києві та Севастополі |
| |державної адміністрації |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 8. | 9. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати |
|тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації |
|державної реєстрації" |юридичної особи |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 10. | 11. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення номера |
|тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі|
|Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних |
|юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців |
|осіб - підприємців" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 12. | 13. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та |
|тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора |
|реєстратор ________ | |
| (підпис)" | |
|----------------------------------------------------------------|
| 14. |
|Поле для розміщення тексту: "М.П." |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту реєстрації Держпідприємництва України О.Б.Барбелюк
Додаток 2 до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
ЗРАЗОК оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в зв'язку з заміною свідоцтва про державну реєстрацію
------------------------------------------------------------------
| 1. |
|Поле для розміщення найменування юридичної особи |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. | 3. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного коду за Єдиним |
|код юридичної особи" |державним реєстром підприємств та |
| |організацій України |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 4. | 5. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Місцезнаходження |місцезнаходження юридичної особи |
|юридичної особи" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 6. | 7. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення повного |
|тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету |
|державної реєстрації" |міської ради міста обласного |
| |значення або районної, районної у |
| |містах Києві та Севастополі |
| |державної адміністрації |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 8. | 9. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати |
|тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації |
|державної реєстрації" |юридичної особи |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 10. | 11. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення підстави |
|тексту: "Підстава (підстави)|(підстав) заміни свідоцтва про |
|заміни свідоцтва про |державну реєстрацію юридичної |
|державну реєстрацію" |особи:* |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 12. | 13. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати заміни |
|тексту: "Дата заміни |свідоцтва про державну реєстрацію |
|свідоцтва про державну |юридичної особи |
|реєстрацію" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 14. | 15. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення номера |
|тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі|
|Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних |
|юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців |
|осіб - підприємців про | |
|заміну свідоцтва про | |
|державну реєстрацію" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 16. | 17. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та |
|тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора |
|реєстратор ________ | |
| (підпис)" | |
|----------------------------------------------------------------|
| 18. |
|Поле для розміщення тексту: "М.П." |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Зміна найменування юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; втрата свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи;
частина друга Прикінцевих положень Закону України "Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців".
Директор департаменту реєстрації Держпідприємництва України О.Б.Барбелюк
Додаток 3 до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
ЗРАЗОК оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
------------------------------------------------------------------
| 1. |
|Поле для розміщення прізвища, імені, по батькові фізичної |
|особи - підприємця |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. | 3. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Ідентифікаційний|ідентифікаційного номера фізичної |
|номер фізичної |особи-платника податків та інших |
|особи-платника податків |обов'язкових платежів з Державного |
|та інших обов'язкових |реєстру фізичних осіб-платників |
|платежів або номер та |податків та інших обов'язкових |
|серія паспорта" |платежів або номер та серія паспорта |
| |(для фізичних осіб, які через свої |
| |релігійні або інші переконання |
| |відмовляються від прийняття |
| |ідентифікаційного номера, офіційно |
| |повідомили про це відповідні органи |
| |державної влади та мають відмітку у |
| |паспорті) |
|-------------------------+--------------------------------------|
| 4. | 5. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення місця |
|тексту: "Місце проживання|проживання фізичної особи - підприємця|
|фізичної | |
|особи - підприємця" | |
|-------------------------+--------------------------------------|
| 6. | 7. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення повного |
|тексту: "Місце проведення|найменування виконавчого комітету |
|державної реєстрації" |міської ради міста обласного значення |
| |або районної, районної у містах Києві |
| |та Севастополі державної адміністрації|
|-------------------------+--------------------------------------|
| 8. | 9. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати проведення |
|тексту: "Дата проведення |державної реєстрації фізичної |
|державної реєстрації" |особи - підприємця |
|-------------------------+--------------------------------------|
| 10. | 11. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення номера запису |
|тексту: "Номер запису в |в Єдиному державному реєстрі юридичних|
|Єдиному державному |осіб та фізичних осіб - підприємців |
|реєстрі юридичних осіб та| |
|фізичних | |
|осіб - підприємців" | |
|-------------------------+--------------------------------------|
| 12. | 13. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та |
|тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора |
|реєстратор ________ | |
| (підпис)" | |
|----------------------------------------------------------------|
| 14. |
|Поле для розміщення тексту: "М.П." |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту реєстрації Держпідприємництва України О.Б.Барбелюк
Додаток 4 до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
ЗРАЗОК оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в зв'язку з заміною свідоцтва про державну реєстрацію
------------------------------------------------------------------
| 1. |
|Поле для розміщення прізвища, імені, по батькові фізичної |
|особи - підприємця |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. | 3. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення |
|тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного номера фізичної |
|номер фізичної |особи-платника податків та інших |
|особи-платника податків та |обов'язкових платежів з Державного |
|інших обов'язкових платежів |реєстру фізичних осіб-платників |
|або номер та серія паспорта"|податків та інших обов'язкових |
| |платежів або номер та серія |
| |паспорта (для фізичних осіб, які |
| |через свої релігійні або інші |
| |переконання відмовляються від |
| |прийняття ідентифікаційного номера,|
| |офіційно повідомили про це |
| |відповідні органи державної влади |
| |та мають відмітку у паспорті) |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 4. | 5. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення місця |
|тексту: "Місце проживання |проживання фізичної |
|фізичної особи - підприємця"|особи - підприємця |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 6. | 7. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення повного |
|тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету |
|державної реєстрації" |міської ради міста обласного |
| |значення або районної, районної у |
| |містах Києві та Севастополі |
| |державної адміністрації |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 8. | 9. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати |
|тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації |
|державної реєстрації" |фізичної особи - підприємця |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 10. | 11. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення підстави |
|тексту: "Підстава (підстави)|(підстав) заміни свідоцтва про |
|заміни свідоцтва про |державну реєстрацію фізичної |
|державну реєстрацію" |особи - підприємця:* |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 12. | 13. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення дати заміни |
|тексту: "Дата заміни |свідоцтва про державну реєстрацію |
|свідоцтва про державну |фізичної особи - підприємця |
|реєстрацію" | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 14. | 15. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення номера |
|тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі|
|Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних |
|юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців |
|осіб - підприємців про | |
|заміну свідоцтва про | |
|державну реєстрацію " | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 16. | 17. |
|Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та |
|тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора |
|реєстратор __________ | |
| (підпис)" | |
|----------------------------------------------------------------|
| 18. |
|Поле для розміщення тексту: "М.П." |
------------------------------------------------------------------
_______________ *Зміна прізвища, імені, по-батькові фізичноїособи - підприємця;
зміна місця проживання фізичної особи - підприємця;
зміна ідентифікаційного номера фізичної особи-платникаподатків та інших обов'язкових платежів з Державного реєструфізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежівабо номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через своїрелігійні або інші переконання відмовляються від прийняттяідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідніоргани державної влади та мають відмітку у паспорті);
втрата свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця;
пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця;
частина друга Прикінцевих положень Закону України "Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців".
Директор департаменту реєстрації Держпідприємництва України О.Б.Барбелюк
--------------------------------------------------------------------------------

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2007 [ друкувати ]

Категория: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ | Просмотров: 868 | Добавил: Надежда
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Категории раздела
В порядке информации [589]
О разном
Новости [89]
Телепрограмма [1]
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ [8]
Лента новостей [1]
Новости Законодательства Украины [9]
Поиск по сайту
Календарь
«  Май 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Copyright MyCorp © 2018Хостинг от uCoz